Elektroniska lås

Smidiga och säkra elektroniska låssystem anpassade efter unika behov, för kontroll, spårbarhet och hög säkerhet till rimlig kostnad.

Smidiga system med hög säkerhet

Vi kan erbjuda ett brett utbud av lösningar med elektroniska lås. Med vår expertis kan vi erbjuda smidiga system som ger dig kontroll över behörigheter, spårbarhet och hög säkerhet till en låg kostnad. Vi förstår att varje kunds behov är unikt. Därför genomför vi alltid en noggrann behovsanalys innan vi skräddarsyr en lösning. För många är elektroniska lås den optimala lösningen.

Hur fungerar det?

Moderna elektroniska lås genererar ström när nyckeln förs in i låset, vilket eliminerar behovet av batterier eller anslutning till elnätet. Detta säkerställer att systemet alltid fungerar, även vid strömavbrott. Som en heltäckande säkerhetsleverantör ser Klippans Lås & Säkerhet till att ert digitala låssystem integreras på ett optimalt sätt med era övriga säkerhetssystem.

Optimal säkerhet, smidighet och flexibilitet

  • Med elektroniska lås och nycklar kan du enkelt styra och spåra behörigheter och tillträden.
  • Nycklar kan programmeras för att endast ge tillgång till definierade dörrar, och dessa behörigheter kan enkelt omprogrammeras elektroniskt.
  • Förlorade nycklar kan snabbt och enkelt spärras, vilket garanterar hög säkerhet och eliminerar behovet av att byta lås.
  • Alla tillträden och försök till tillträden loggas, vilket möjliggör spårbarhet och ökad säkerhet.

Ekonomiskt hållbara alternativ

  • Elektroniska låssystem är kostnadseffektiva, särskilt för dig som hanterar många användare och har hög omsättning på nycklar och tillträden.
  • Installationskostnaderna är låga, och möjligheten att elektroniskt spärra förlorade nycklar minimerar behovet av dyra låsbyten.
  • Administrationen av nyckelhanteringen förenklas, vilket sparar både tid och pengar för dig som kund.

Kontakta oss idag

Har du några funderingar eller frågor om hur elektroniska lås kan förbättra säkerheten och effektiviteten i din verksamhet. Tveka inte kontakta oss idag så hjälper vi dig.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Vi har semesterstängt v 29-30 , vi kan nås på mail info@klippanslas.se. Trevlig Sommar!